aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

Aktuality

Modlitební setkání u hrobu Aničky Zelíkové v Napajedlích

(vždy 11. dne v měsíci v 18:00 v zimě a v 19:00 v létě)

hrob Aničky ZelíkovéKaždého 11. v měsíci se scházíme na hřbitově u hrobu Aničky Zelíkové. Je to den její smrti a také den zrození pro nebe. Při těchto setkáních se společně modlíme růženec a uvažujeme nad jejími myšlenkami, které si zapsala do svého deníčku.

Zdroj: Farnost Napajedla

ANIČKA ZELÍKOVÁ NA FACEBOOKU
Anna Márie Zelíková T.O.Carm.

70. výročí narození pro nebe Aničky Zelíkové

V neděli 11. září 2011 si připomeneme 70. výročí narození pro nebe Služebnice Boží Aničky Zelíkové. Chceme si tento den připomenout především její životní motto: Chci dát Ježíši všechno.

  PROGRAM:
 • 15:00 hodin - Divadelní představení o Aničce Zelíkové "MILUJI JEŽÍŠE"
 • 16:30 hodin - Mše svatá v napajedelském kostele svatého Bartoloměje Apoštola
 • cca 17:30 hodin - setkání u hrobu Aničky Zelíkové na hřbitově v Napajedlích (Kalvárie)

Srdečně zveme!

Píseň, hraná místní mládeží a ochotníky z Napajedel v divadelní hře o Aničce Zelíkové, nazvané Miluji Ježíše: Je krásné být Božím dítětem (Hana Svobodová, MP3). Notový zápis písně s akordy je k dispozici zde (PDF).

Další informace najdete zde:
Odpoledne s Aničkou Zelíkovou 70. výročí její smrti
Hra o Aničce Zelíkové 70. výročí její smrti
Novéna k Aničce Zelíkové 70. výročí její smrti

A nakonec ještě slova, která Anička řekla, když umírala ve věku 17 let: Všechno je tak krásné. Nechtěla bych s nikým měnit. Miluji Ježíše, mám Ho tolik ráda.
Zdroj: Farnost Napajedla

Po obětování toužila už jako dítě

Bylo by jí teď něco přes 87 let. Bylo, kdyby … Kdyby se nerozhodla obětovat svůj život za provinění jiných a nenabídla se jako smírná oběť za hřích potratů. A Bůh tuto oběť přijal - mladá dívka Anna Zelíková z Napajedel nedaleko Zlína zemřela právě před 70 lety, 11. září 1941.

Na svět přišla jako první dítě rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny 19. července 1924 a o osm dní později byla ve farním kostele sv. Bartoloměje pokřtěna jménem Anna Františka. Velký vliv na její výchovu měly sestry sv. Kříže, jejichž školy navštěvovala. Důležitým okamžikem se pro ni stalo první svaté přijímání, k němuž přistoupila 25. května 1933. Už tehdy zatoužila zcela se obětovat Bohu. O čtyři roky později se třináctiletá Anička rozhodla obětovat svůj život za posvěcení kněží a stát se karmelitkou. Rozhodující chvíle jejího života však měla přijít už záhy. Na Zelený čtvrtek 14. dubna 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených dětí. Byla tím vnitřně hluboce otřesena a nabídla se Bohu jako smírná oběť za tyto hříchy. Následujícího dne, na Velký pátek, svou nabídku před vystavenou Nejsvětější Svátostí obnovila. Tu se rozkašlala a následovalo první chrlení krve z plic. Nemoc, která ji pak pomalu stravovala, vnímala jako odpověď na svou nabídku. V den svátku Narození Panny Marie 8. září 1938 složila na Svatém Hostýně slib čistoty. Do kláštera karmelitek pro nemoc vstoupit nemohla, byla však přijata do III. řádu a přijala jméno Marie od svátostného Srdce Ježíšova. Řeholní sliby skládá 10. září 1941 a o pár hodin později, ve čtvrtek 11. září 1941 v ranních hodinách, umírá se šťastným úsměvem na rtech a se slovy: „Všechno je tak krásné. Nechtěla bych s nikým měnit. Miluji Ježíše, mám Ho tolik ráda.“

Anička Zelíková

Zdroj: KT 37/2011

Více zde in Katolický týdeník č. 37/2011 str. 12.

25. 3. 2011 Slavnost Zvěstování Páně - pouť za nenarozené děti

Den modliteb za úctu k životu
Z rozhodnutí ČBK již v roce 1991 slavíme 25. březen jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. Žádám všechny kněze, aby na slavnost Zvěstování Páně zařadili do přímluv vhodnou modlitbu a toto téma také zmínili v homilii. V naší arcidiecézi se v ten den už řadu let scházíme k Bohoslužbě v Napajedlech, kde Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Prosím, aby na tuto Bohoslužbu přišli věřící z blízkého okolí. V 17.15 hod. začíná adorace, po mši svaté půjdeme na hřbitov, kde se modlíme růženec.
arcibiskup Jan

Zdroj: Oldin č. 3/2011

25. 3. 2011 Slavnost Zvěstování Páně - pouť za nenarozené děti

Farnost Napajedla Vás všechny zve na Mši svatou slouženou za Aničku Zelíkovou, kterou bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner, v pátek 25. 3. 2011.

  Program:
 • 17:15 hodin - adorace, kterou povede Otec arcibiskup až do Mše svaté
 • 18:00 hodin - Mše svatá v napajedelském farním kostele svatého Bartoloměje Apoštola: Mši svatou bude sloužit a slavnosti se zúčastní olomoucký arcibiskup Jan Graubner
 • po Mši svaté bude následovat slavnostní průvod se svícemi na hřbitov ke hrobu Aničky Zelíkové, kde bude pobožnost, kterou povedou kněží z různých farností:
  - poděkování Bohu za dar počatého života
  - prosby za duše nenarozených dětí
  - společná modlitba růžence

Srdečně zveme!

Plakát ke stažení: plakat_anicka_2011.pdf
Zdroj: Farnost Napajedla
Další zdroje: internet (web Signaly.cz, web Centrum pro rodinu UH děkanátu)

Ochranu života podpořila výstava i pochod

U hrobu Aničky Zelíkové
Výraznou akcí v moravské církevní provincii, při níž se sešli věřící s myšlenkami a modlitbami za nenarozené děti, bylo Bohoslužebné setkání v Napajedlích na Zlínsku. Mši svatou na tento úmysl celebroval v místním kostele sv. Bartoloměje olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Přijmout rodičovský úkol může být velmi náročné, zvláště když je to spojeno s komplikacemi,“ připomněl arcibiskup nelehký úkol těch, kteří jsou k rodičovské roli povoláni. Po Bohoslužbě se lidé vydali průvodem na nedaleký hřbitov, aby se společně pomodlili růženec u hrobu Aničky Zelíkové, místní rodačky, která nabídla svůj život za oběti potratů a jako sedmnáctiletá zemřela roku 1941 na tuberkulózu. „Bylo by dobře, kdyby mohla být blahořečená,“ říká jedna z přítomných dívek, Anna Karasová z Napajedel.
Zdroj: KT 14/2011

25. 3. 2010 Slavnost Zvěstování Páně - pouť za nenarozené děti

Dne 25. 3. 2010 na Slavnost Zvěstování Páně bude v napajedelském kostele sv. Bartoloměje Otcem arcibiskupem Janem Graubnerem celebrována Mše svatá, při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za duše nenarozených dětí. Srdečně zveme! Plakát ke stažení: plakat_anicka_2010.jpg
Zdroj: Farnost Napajedla

CELONOČNÍ ADORACE

Celonoční adorace za návštěvu Svatého Otce Benedikta XVI. v České republice
V pátek 11. září 2009 bude ve farním kostele svatého Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni po Mši svaté v 17:30 hodin celonoční adorace. Srdečně zveme!

adorace

Rozhodli se přidat svými modlitbami před Nejsvětější Svátostí:
 • FARNOST NAPAJEDLA, P. Ryszard Turko
  pátek 11. 9. 2009 adorace od 18:30 do 19:00 hodin
 • DOMINIKÁNI OLOMOUC
  pátek 11. 9. 2009 adorace od 17:00 do 18:00 hodin
 • KONGREGACE SESTER DOMINIKÁNEK, PRAHA
  sobota 12. 9. 2009 adorace
 • FARNOST DÝŠINA, P. Pavel Petrašovský
  pátek 11. 9. 2009 adorace od 17:00 do 18:00 hodin
 • DOMINIKÁNI PLZEŇ
  pátek 11. 9. 2009 adorace od 19:00 hodin

11. 9. 2009 Mše svatá v kostele svatého Bartoloměje v Napajedlích

V pátek 11. 9. 2009 bude v 18:00 hodin Mše svatá ve farním kostele svatého Bartoloměje v Napajedlích. Po Mši svaté bude od 18:30 do 19:00 adorace za návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice. Pak půjdeme na hřbitov, kde se bude konat společná modlitba u hrobu Aničky Zelíkové na napajedelském hřbitově. Srdečně zveme!

Ve čtvrtek 11. září 2008 si připomeneme 67. výročí úmrtí Aničky Zelíkové. Mše svatá bude sloužena v 18:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích.
Zdroj: farní časopis Hladina (léto 2008)

Říkejme jasně ne potratům

Stovky věřících zaplnily v den slavnosti Zvěstování Páně kostel sv. Bartoloměje v Napajedlích na Zlínsku. Přišli sem poděkovat Bohu za dar života a zároveň se pomodlit za duše nenarozených dětí i těch, kteří jejich smrt mají na svědomí. Součástí setkání byl světelný průvod na hřbitov ke hrobu místní rodačky Aničky Zelíkové, která sama sebe přinesla Bohu jako smírčí oběť za usmrcování nenarozených.

„Jsem rád, že přišlo tolik lidí, že vidí smysl oběti, kterou Anička přinesla,“ říká místní farář P. Viliam Gavula. „Díky ní se z Napajedel stává poutní místo. Vždy, když jdu na hřbitov, u jejího hrobu někdo stojí,“ doplňuje kněz. Modlitební setkání začalo v kostele sv. Bartoloměje adorací, na niž navázala mše svatá, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Při mši vyzval věřící, aby se nebáli nahlas vystupovat proti potratům a dávali najevo svůj nesouhlas se zabíjením nenarozených. „Je třeba, abychom my křesťané měli v otázkách potratů jasný názor a tímto názorem ovlivňovali veřejné mínění,“ uvedl arcibiskup. „Nebojme se ozvat - obzvláště nyní, kdy se připravuje zákon, který umožní ještě více potratů.“ Po Bohoslužbě se většina přítomných odebrala průvodem se zapálenými svícemi na místní hřbitov, kde se společně u hrobu Aničky Zelíkové pomodlili radostný růženec. Jak arcibiskup Graubner uvedl, Anička zanechala lidem odkaz velkorysé lásky, která nežije jen pro sebe. „Anička je pro mne velkým vzorem, protože se dokázala úplně obětovat Bohu. Dala mu všechno,“ zdůraznila jedna z přítomných dívek Klára Kamarádová z Kojetína.
Setkání v den Zvěstování Páně se letos v Napajedlích konalo již podruhé. Pravidelně se zde scházejí věřící ke společné modlitbě u Aniččina hrobu každý jedenáctý den v měsíci.

Arcibiskup Jan Graubner u hrobu Služebnice Boží Aničky Zelíkové

Autor textu a fotografie: Michaela Straková

Zdroj: KT 15/2008

31. 3. 2008 - Mše svatá za nenarozené děti

Dne 31. 3. 2008 se bude konat v napajedelském kostele sv. Bartoloměje Mše svatá za nenarozené děti, kterou bude celebrovat Otec arcibiskup Jan Graubner. Plakát ke stažení: plakat_anicka_2008.jpg
Zdroj: Farnost Napajedla

26. 3. 2007 - Mše svatá na smír za hříchy potratů

26. 3. 2007 Vojtěch Cekota
kostel svatého Bartoloměje NapajedlaMše svatá na smír za hříchy potratů v celé zemi se uskutečnila za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v pondělí 26. března 2007 v 18 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. Po Bohoslužbě odešli věřící se zapálenými svíčkami na místní hřbitov, kde se u hrobu Aničky Zelíkové společně pomodlili slavný růženec.
Jak řekl arcibiskup Jan Graubner, podobná smírná setkání by se v budoucnu měla v Napajedlích konat každým rokem vždy v den slavnosti Zvěstování Páně.

Zdroj: Křesťanské informační středisko Zlín

Více v pastýřském listu Otce arcibiskupa Jana Graubnera zde.

FOTOGRAFIE: fotografie1, fotografie2, fotografie3, fotografie4, fotografie5
Zdroj: Křesťanské informační středisko Zlín

25. 3. 2007 bude zahájena iniciativa Kruciáta

21. 3. 2007 Hnutí pro život ČR
kruciata-0125. března 2007 bude u příležitosti padesáti let, které letos uplynou od přijetí zákona o umělých potratech, zahájena iniciativa Kruciáta - systematické modlitební úsilí za záchranu nenarozených dětí. Jedná se o laickou iniciativu podporovanou občanskými a náboženskými sdruženími, kterým leží na srdci obnovení kultury života v naší zemi.
Oficiální vyhlášení Kruciáty v České republice proběhne v sobotu 24. března 2007 v Praze během Pochodu pro život, kde pořadatelé očekávají kolem 2500 účastníků. Iniciativa navazuje na polské hnutí, které stálo na počátku úsilí za zastavení umělých potratů.
JUDr. Ing. Jiří Karas k iniciativě uvedl: „Již přes padesát let jsou u nás zabíjeny děti před narozením podle zákona z doby totalitního režimu. Myslím, že my katolíci už dlouho naší zemi dlužíme systematickou modlitbu, aby skončilo toto hluboce zakořeněné zlo. Je příčinou už více jak 3 milionů usmrcených nenarozených dětí.“
Podporu projektu osobně vyjádřil kardinál Alfonso López Trujillo, který ve Vatikánu na soukromé audienci pro přihlášené účastníky požehnal růžence. Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička žehná všem, kteří se jakkoli do iniciativy zapojí. Bližší informace jsou na stránce http://kruciata.cz.

Zdroj: Hnutí Pro život ČR

kruciata_03

10. 9. 2006 - Otec arcibiskup Jan Graubner u hrobu Služebnice Boží Aničky Zelíkové v Napajedlích

11. 9. 2006 Miroslava Medková
kostel svatého Bartoloměje NapajedlaV neděli 10. září navštívil Napajedla arcibiskup Mons. Jan Graubner. Účelem jeho návštěvy bylo uctění památky 65. výročí úmrtí Anny Zelíkové, jejíž život zkoumá Vatikán v zahájeném procesu blahořečení. Při této příležitosti měl o probíhajícím procesu přednášku Mons. Doc. ICLic. František Polášek ThD, a místní mládež spolu s ochotníky sehrála fragmenty z jejího života. Na hřbitově pak arcibiskup na její hrob položil symbolickou kytici 65 růží a pro všechny přítomné sloužil mši.

Zdroj: NTV cable s.r.o.

Více tady in Napajedelské noviny č. 9/2006 str. 3 a zde in Napajedelské noviny č. 10/2006 str 5.

28. - 30. 11. 2003 - exercicie pro MSH o Služebnici Boží Aničce Zelíkové

Panna Maria SvatohostýnskáOtec arcibiskup Jan Graubner dával na Svatém Hostýně 28. - 30. 11. 2003 exercicie pro „Matici Svatohostýnskou“ za účasti jejích 64 členů.
Exercicie byly zahájeny Mší sv. v bazilice Panny Marie v pátek v 17:30 hodin a program, který byl zaměřen na apoštolát Aničky Zelíkové, pokračoval až do neděle přednáškami, společnými modlitbami a Bohoslužbami.
V sobotu večer byl promítnut nový film „Rok na Svatém Hostýně“.
Zakončení exercicií bylo nedělním svátostným požehnáním v bazilice Panny Marie.
FOTOGRAFIE: foto1, foto2

Oficiální vzpomínkový večer na Aničku Zelíkovou

11. 9. 2001 se konal v Napajedlích oficiální vzpomínkový večer na Služebnici Boží Aničku Zelíkovou (1924 - 1941). Více zde in Napajedelské noviny č. 10/2001, str. 4.
FOTOGRAFIE: fotografie1, fotografie2, fotografie3

Několik vzpomínek na moji milou spolužačku, přítelkyni mladých let, Aničku Zelíkovou:

Vzpomínám ráda na ty naše společné „pětiminutovky“ v kapličce před Svatostánkem o velkých přestávkách mezi vyučováním.
Na primici zdejšího rodáka P. Josefa Zavadila, kde jsme byly obě za družičky.
Společné poutě na Svatý Hostýn.
V květnu 1940 návštěvu u Aničky na Svatém Kopečku u sester premonstrátek.
Moje časté návštěvy u Aničky doma, její stálý úsměv při těžké nemoci.
A konečně poslední setkání - rozloučení 8. září 1941 na svátek Narození Panny Marie, tři dny před její smrtí. I to bylo s úsměvem na rtech.
Snažme se pochopit smysl oběti jejího života. Život Aničky byl veliký Boží dar. Je na nás, jak velice budeme stát o přímluvy naší Aničky - služebnice Boží.

Květa