aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

Download

Píseň, hraná místní mládeží a ochotníky z Napajedel v divadelní hře o Aničce Zelíkové, nazvané Miluji Ježíše: Je krásné být Božím dítětem (Hana Svobodová, MP3). Notový zápis písně s akordy je k dispozici zde (PDF).

Dílo P. ThDr. Josefa Hloucha, biskupa českobudějovického (cyklostyl)
Českobudějovický biskup P. ThDr. Josef Hlouch: Anna Marie Zelíková. Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše. Životopisné črty a myšlenky, Šebetov 1957 (cyklostyl). Download (jen pro soukromou a nekomerční potřebu): Anna Marie Zelíková (1957)

Ukončení diecézní fáze beatifikačního procesu Služebnice Boží Anny Marie Zelíkové T.O.Carm.
Ukončení diecézní fáze beatifikačního procesu Anny Marie Zelíkové T.O.Carm. („Světlo“ č. 52/1995)

Článek Otce biskupa Josefa Hrdličky o Aničce Zelíkové
Pro sebe nic („Oldin“ č. 9/2001, rubrika „Duchovní zamyšlení“)

Články Mons. P. Antonína Hýži o smyslu utrpení
Drazí nemocní! („Informační listy Diecézní charity Plzeň“, říjen 2003)
Radost v bolesti („Informační listy Diecézní charity Plzeň“, červenec - srpen 2004)

Modlitby k Aničce Zelíkové
- česká modlitba: Modlitba k Aničce Zelíkové
- novéna (text této novény složil pravděpodobně P. ThDr. Josef Hlouch): Novéna k Aničce Zelíkové (P. ThDr. Josef Hlouch)
- oficiální novéna vydaná olomouckým arcibiskupstvím u příležitosti 60. výročí smrti Aničky Zelíkové (2001):
   novena-obalka-b.pdf
   novena-text-b.pdf
Soubory, jejichž název končí písmenem „b“ jsou sestaveny tak, aby při oboustranném tisku vznikla brožura (sešitek) o 12 stranách + 4 strany obálky. Výsledný formát je A6, po tisku jsou to tedy listy formátu A5.
  novena-obalka.pdf
  novena-text.pdf
Ostatní soubory jsou samostatné stránky A6.
Kvalita tisku je „stolní tiskárna“, tedy střední kvalita.
Novéna je laskavě poskytnuta Mgr. Danielem Dehnerem z nakladatelství Matice cyrilometodějské v Olomouci, za což velmi děkujeme.
- litanie (2003): Litanie k Aničce Zelíkové

Obrázky Aničky Zelíkové
- černobílé obrázky různých velikostí:
az1_small, az1_big, az2_small, az2_big
- památeční obrázky Aničky Zelíkové (1941 nn.):
obrazek_az1, obrazek_az2, obrazek_az3

Všechny dokumenty jsou ve formátu Adobe PDF (Adobe Reader), obrázky mají formát JPG.