aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

info

Arcidiecézní postulátor Mons. P. ThDr. František Polášek plánuje knižně zveřejnit korespondenci Služebnice Boží Aničky Zelíkové s P. ThDr. Josefem Hlouchem a rovněž postupně vydat tiskem i myšlenky Služebnice Boží z exercicií a z jiných duchovních cvičení a dále její 4 duchovní deníky.

Vítejte na webu Aničky Zelíkové z Napajedel

Tento neziskový a nekomerční web vznikl, aby informoval o Služebnici Boží Anně Marii Zelíkové T.O.Carm., sestře III. řádu Karmelského, dobrovolné oběti lásky a smíru za duše a věrné následovnici svaté Terezie od Dítěte Ježíše.

První verze těchto webových stránek byla vytvořena díky Pánu Ježíši a přímluvám Aničky Zelíkové roku 2001. DEO GRATIAS!

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají svými modlitbami, oběťmi, prací, technickou podporou nebo jinak. Srdečné Zaplať Pán Bůh!

26. 3. 2007 slavnost Zvěstování Páně
Den nenarozeného dítěte
Webmaster

Zemřela paní Vlasta Květoslava Cívelová
roz. Hradečná z Napajedel

Requiem æternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.

21. března 2015 Sobota po IV. neděli Postní « Sitientes »
povolal Náš Pán Ježíš Kristus na věčnost
ve věku 91 let
paní Květu Cívelovou z Napajedel
která byla nejbližší přítelkyní Služebnice Boží Aničky Zelíkové.
+ + +
Pohřeb a zádušní mše svatá se konala
ve čtvrtek 26. března 2015
v napajedelském kostele svatého Bartoloměje Apoštola.
+ + +
Parte paní Květy Cívelové
Prosíme o modlitbu za zvěčnělou paní Květu Cívelovou.
+ + +

Anička Zelíková se svou kamarádkou Květou Hradečnou
Anička Zelíková (vlevo) a Květa Hradečná (vpravo)
R.I.P.

Anička Zelíková foto-mozaika

Na tomto webu najdete životopisné informace o Anně Marii Zelíkové T.O.Carm. (včetně chronologického přehledu jejího života), informace o jejím významu, dále bibliografii, fotogalerii, dílo P. ThDr. Josefa Hloucha (biskupa českobudějovického) týkající se této Služebnice Boží, údaje o její beatifikaci neboli blahořečení, internetové odkazy, akce a sekci modlitby. Kromě toho je pro zájemce připravena rubrika „download“, kde je možné si vybraná data uložit (pro soukromou a nekomerční potřebu).

Píseň, hraná místní mládeží a ochotníky z Napajedel v divadelní hře o Aničce Zelíkové, nazvané Miluji Ježíše: Je krásné být Božím dítětem (Hana Svobodová, MP3). Notový zápis písně s akordy je k dispozici zde (PDF).

Informace od arcidiecézního postulátora Mons. P. ThDr. Františka Poláška ze dne 5. 9. 2009

Jeden polský kněz znova zpracovává tzv. Pozice pro proces, ve kterých je nutno zpracovat politickou, hospodářskou a náboženskou situaci ve státě, v kraji a v rodině. Asi před dvěma lety si vyžádal ode mne nějaký materiál.
Jinak jsem vydal „Celý rok s Aničkou“ - myšlenka na každý den v roce z myšlenek Aničky. Připravil jsem k vydání korespondenci mezi ThDr. Hlouchem a Aničkou - asi 42 dopisů Aničky ThDr. Hlouchovi a 39 dopisů ThDr. Hloucha Aničce (snad chybí jen 6 dopisů k úplnosti korespondence). Je to od ledna v nakladatelství, ale zatím to nevydávají, protože mnoho tiskovin mají v prodejnách a jsou na tom finančně špatně. Navrhují mi vydat jen zkrácené texty dopisů - vynechat vše, co je jen osobní život ThDr. Hloucha a Aničky. Zatím čekám.
V Římě zatím nic nového. Čeká se na prokazatelný zázrak. Vyslyšení je něco přes 100.

Modlitební setkání u hrobu Aničky Zelíkové v Napajedlích

(vždy 11. dne v měsíci v 18:00 v zimě a v 19:00 v létě)

hrob Aničky ZelíkovéKaždého 11. v měsíci se scházíme na hřbitově u hrobu Aničky Zelíkové. Je to den její smrti a také den zrození pro nebe. Při těchto setkáních se společně modlíme růženec a uvažujeme nad jejími myšlenkami, které si zapsala do svého deníčku.

Zdroj: Farnost Napajedla


vzpomínkový večer na Aničku Zelíkovou Napajedla 11. září 2001

MODLITBY ZA NEJMENŠÍ