aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

Knihy

Moravské Exultet (1990)

kniha Moravské ExultetROMÁN Životopis Aničky Zelíkové, karmelitky ve světě. Aničce Zelíkové bylo sedmnáct let, když zemřela po dlouhé, bolestné nemoci. Kniha dává nahlédnout do jejího duchovního světa. Zde je alespoň krátký citát, ze kterého je patrné, jak přijímá nemoc jako své místo pro život. „Myslím, že kvůli mé chorobě bude pro mne brána Karmelu uzavřena. Mohu se proto rmoutit? Božský Mistr chtěl zvolit jiný pracovní postup. … Hranice mé klauzury vytyčila tuberkulóza. … Ježíš si ode mě přeje, abych Mu sloužila právě uvnitř této klauzury jako na Karmelu.“
284 stran, 25 Kč

Karmelitánské nakladatelství s.r.o.

web: Karmelitánské nakladatelství s.r.o.

Úsměv. Životní příběh Aničky Zelíkové (1992)

kniha Úsměv. Životní příběh Aničky ZelíkovéŽIVOTOPIS Životní příběh Aničky Zelíkové, zpracovaný na základě prvého Aniččina životopisu od ThDr. Josefa Hloucha, českobudějovického biskupa.
168 stran, 21 fotografií, 240 Kč

COR JESU
Čapkova 10
737 01 Český Těšín

web: COR JESU

Mluví k nám Anička Zelíková (1993)

kniha Mluví k nám Anička ZelíkováDUCHOVNÍ DENÍKY A DOPISY Duchovní deníky a dopisy Aničky Zelíkové. Vydala přípravná komise pro blahořečení Služebnice Boží Anny Marie Zelíkové.
208 stran, 8 stran obrazových příloh, 55 Kč

Matice cyrilometodějská s.r.o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc

web: Matice cyrilometodějská s.r.o.

Služebnice Boží Anička Zelíková. Život a ctnosti (2002)

kniha Služebnice Boží Anička Zelíková. Život a ctnostiŽIVOTOPIS Autor chce tímto obsáhlým dílem podat příklad k následování duše toužící po svatosti a po usmiřování za hříchy druhých lidí vlastní obětí, především za hřešící proti nenarozenému životu. Anička Zelíková žila vírou a láskou a na věčnost odešla se šťastným úsměvem na rtech. Dílo podává nejen Aniččin život, ale i její myšlenky, osobní spiritualitu. P. František Polášek v knize použil duchovních deníků, korespondence s duchovním vůdcem P. ThDr. Josefem Hlouchem a jiných písemností Aničky Zelíkové, vzpomínek řeholních sester a dalších osob a informací získaných v přípravném období před zahájením oficiálního diecézního beatifikačního procesu. Nechybí ani chronologický přehled Aniččina života a údaje o rodině Zelíkových a o svědectvích. Publikace je doplněna černobílými fotografiemi z materiálů pro beatifikaci.
368 stran, 16 stran obrazových příloh, 264 Kč

Matice cyrilometodějská s.r.o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc

web: Matice cyrilometodějská s.r.o.

Duchovní obnova s Aničkou (2006)

kniha Duchovní obnova s AničkouDUCHOVNÍ OBNOVA Tato knížka vznikla při duchovních obnovách o Služebnici Boží Aničce Zelíkové, jež dával Otec arcibiskup Jan Graubner členům Matice Svatohostýnské, katechetům, spolupracovníkům a dalším skupinám.
72 stran, 69 Kč

Matice cyrilometodějská s.r.o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc

web: Matice cyrilometodějská s.r.o.

Celý rok s Aničkou (2007)

kniha Celý rok s AničkouDUCHOVNÍ ŽIVOT Malý duchovní průvodce na každý den v roce - slova a myšlenky Aničky Zelíkové z jejích vlastních písemností nebo písemností Dr. Hloucha či řeholní sestry Ludmily, kteří je uvádějí jako slova Aničky. Ve svých 14 letech zcela zdravá Anička nabídla Bohu svůj život jako oběť za nenarozené děti usmrcené umělým přerušením těhotenství. Učinila to na Zelený čtvrtek roku 1938 a následující den dostala chrlení krve. Lékaři jí dávali dva měsíce života, Anička však žila ještě více než tři roky a zemřela 11. září 1941 ve svých 17 letech. Dobu své nemoci využila k intenzivnímu rozvinutí duchovního života a k apoštolátu. Umírala v láskyplném odevzdání sebe samé Ježíši, ve vděčnosti, že její oběť je přijímána.
104 stran, 95 Kč

Matice cyrilometodějská s.r.o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc

web: Matice cyrilometodějská s.r.o.